Disposable Mesh X Minion 4000 Puff – Pod 1 lần 4000 hơi

Meshking Mesh-X 4000 Puffs
Hơi hút4000 Puffs
Dung lượng pin650mAh
Dung tích dầu12.0ml
Nicotine %5% salt nicotine

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.