Disposable Mesh X Minion 4000 Puff – Pod 1 lần 4000 hơi

240.000VND

Meshking Mesh-X 4000 Puffs
Hơi hút4000 Puffs
Dung lượng pin650mAh
Dung tích dầu12.0ml
Nicotine %5% salt nicotine
Xóa