Disposable T – Doraemon 5000 Puff – Pod 1 lần 5000 hơi

100.000VND

Nồng độ: 4%

Dung lượng: 500mAh

Sạc: Type-C

Xóa