Disposable VAPENGIN MARS 4000 PUFF – Pod 1 lần 4000 hơi

150.000VND

  • Nồng độ: 5%
  • Số lần hút: 4000
  • Dung lượng pin: 500mAh
  • Công sạc: Type-C
Xóa