Disposable Lio Bar 1500 Puff – Pod 1 lần 1500 hơi 3%

130.000VND

Nồng độ: 3%

Số lần hút: 1500 hơi

Dung lượng pin: 800mAh

Xóa